Beste bezoeker,

De bouwstenen voor 2022 zijn geloot en kun je hier onder terug vinden:

 

 

Wat moet je doen om het lot om te zetten in euro’s?

Hieronder het artikel uit het algemeen reglement.

Artikel 8

De lijst met uitgelote nummers zal kenbaar gemaakt worden op de website van de Titans (www.titans-bsc.be.)

De lijst en reglement zijn eveneens te raadplegen op de maatschappelijke zetel (Waterloostraat 4 – 2200 Herentals) en via mail (info@titans-bsc.be).

De uitbetaling van de uitgelote nummers gebeurt ten laatste op 30 juni van dat jaar en zal geschieden via overschrijving, na inlevering van de coupure en voorlegging van de identiteits- en bankgegevens aan het secretariaat VZW de Titans BSC.

 

Kortom tot 30 juni 2022 hebben de kopers tijd om hun lot in te wisselen zoals hierboven beschreven. 

Vanaf 1 juli 2022 komen alle niet opgevraagde loten ten gunste van de club

Scroll to Top