TITANS BSC – MISSIONSTATEMENT 2017 - 2018 

VOORWOORD 

Nu onze verhuis naar Olen in maart 2016 normaal een feit is kunnen we als club echt beginnen werken aan de toekomst. Daarom hebben wij onszelf een aantal doelstellingen voorop gesteld die wij gaan trachten de volgende jaren te realiseren. Onze hoofddoelstelling is de opbouw van een jeugdwerking die gebouwd wordt op een sterke fundering. Deze fundering zullen gediplomeerde coaches zijn bijgestaan door een team van begeleiders en vrijwilligers die zich inzetten om onze jeugd op zowel sportief als extra sportief gebied te begeleiden en plezier te verschaffen. 

 1 GEDIPLOMEERDE COACHES 

Een goede sportieve omkadering is de basis van het succes van elke sport. Daarom gaan wij hier ook volop op inzetten. Wij trachten mensen te motiveren om verschillende opleidingen te volgen die zullen leiden tot de nodige diploma’s de welke dan weer zullen leiden tot een betere begeleiding en opleiding van onze jeugd. 

Op dit moment hebben wij 9 gediplomeerde coaches van niveau C (initiator – jeugdcoach). Deze mensen zetten wij in  al onze teams, jeugd en volwassenen. In het voorjaar 2016 zijn er reeds twee van deze mensen die aan de opleiding niveau B begonnen zijn. Onze betrachting is om in het najaar 2016 nog enkele mensen de opleiding niveau C te laten volgen. 

Daar opleidingen natuurlijk ook geld kosten gaan wij trachten om een sponsor te zoeken die deze opleidingen financieel aantrekkelijker kunnen maken om te volgen. 

2 VOLWASSENEN 

In het voorjaar 2016 gaat al onze aandacht naar onze volwassenen ledenwerving. Op deze manier proberen wij te zorgen dat deze teams zonder personeelszorgen de competitie kunnen starten. Op dit moment hebben wij 3 teams die in competitie zullen aantreden, namelijk : 

 • Slowpitch 1 

 • Slowpitch 2 

 • Recreanten 1 

De volgende 3 jaren, 2016 – 2018, is het de bedoeling dat we dit aantal gaan optrekken met minstens 
twee ploegen met name een heren en dames fastpitchploeg.  Bij de volwassenen is dit onze minimum doelstelling. We hopen natuurlijk op meer maar dat is geen prioriteit. 

 

3 JEUGDWERKING 

Dan komen we nu bij onze prioriteit nummer 1 en dat is de uitbouw en opbouw van onze jeugdwerking. De volgende 3 jaren zullen we heel  veel middelen en tijd investeren om deze uit te bouwen tot de motor van onze club.   Hoe we dit gaan doen gaat u hieronder terugvinden. 

3.1 OMKADERING 

Een goede omkadering dient in eerste instantie een leider te hebben die op zowel administratief als sportief gebied de lijnen uitzet. Deze persoon zal een team van coaches en andere mensen rondom hem verzamelen die hem helpen bij het bereiken van de vooropgestelde doelen. 

Zoals reeds eerder vermeld zijn gediplomeerde coaches zeer belangrijk binnen een goede jeugdwerking. Hier zal dus ook massaal worden op ingezet. 

Coaches zijn zeer belangrijk maar jeugd heeft ook nog andere omkadering nodig. Mensen die ze begeleiden van en naar wedstrijden, extra sportieve zaken organiseren enzovoort.  Deze mensen gaan wij trachten te vinden binnen de ouders van onze jeugdspelertjes. In het verleden is al vaak gebleken dat gemotiveerde ouders binnen een sportvereniging enorm bijdragen in het succes van de hele vereniging, niet enkel binnen de jeugdwerking. 

3.2 JEUGDTEAMS 

Op dit moment hebben een aantal spelertjes die onderverdeeld zijn in BeeBall Rookies en BeeBall Majors. Ons hoofddoel voor 2016 om ervoor te zorgen dat deze twee ploegen op regelmatige momenten gaan deelnemen aan tornooien die worden georganiseerd.  

Verder mogen wij onze doelstellingen voor onze jeugdwerking ambitieus noemen. Ons doel is om in 2018 de volgende jeugdteams in competitie te kunnen inschrijven : 

 • BeeBall Rookies 

 • Beeball Majors 

 • Minimen 

 • Kadetten 

Op het eerste zicht lijkt dit niet ambitieus maar als u weet dat we, op enkele spelertjes na, nog geen leden hebben voor de laatste twee categorieën kunnen we zeggen dat we wel heel wat werk hebben om dit te realiseren. 

Onze eerste taak om deze doelstellingen te halen zal dan ook zijn een grote en effectieve ledenwerving op te starten die gefocust is op kinderen en tieners. April en mei 2016 zullen hier twee belangrijke maanden in worden. We gaan in de scholen in onze regio massaal reclame maken en indien mogelijk ook initiaties te geven. 

De eerste stap is dus om onze sport aan deze kinderen te verkopen zodat ze naar onze club komen. Vanaf dat moment wacht een tweede zware taak, namelijk de opleiding van deze kinderen. 2017 zal vooral in het teken staan van deze opleiding. Deze kinderen klaarstomen om in 2018 in competitie te kunnen stappen. 

Daar jeugd ouder wordt en dus zal doorgroeien naar hogere reeksen, en uiteindelijk hopelijk in onze volwassenenwerking zullen terecht komen, zullen ledenwerving – opleiding twee permanente aspecten van onze jeugdwerking zijn waar we veel tijd zullen moeten en gaan in investeren. 

3.3 SAMENWERKING MET AFTERBURNERS 

Daar wij in een regio zitten waar maar twee clubs actief zijn, Titans en Afterburners, gaan wij een samenwerking uitwerken met de jeugdwerking van Afterburners. 

Deze samenwerking zal op gebaseerd zijn op de volgende zaken : 

 • Uitwisseling van expertise 

 • Uitwisseling van spelertjes indien mogelijk 

 • Optimaal gebruik maken van de coaches die we binnen de twee verenigingen hebben, indien mogelijk grensoverschrijdend 

 • Gezamenlijk trainingen organiseren 

 • Gezamenlijk deelnemen aan wedstrijden en tornooien 

Beide verenigingen kunnen zeker profiteren van een dergelijke samenwerking, deze zal dan ook ten volle worden onderzocht en uitgewerkt worden. Deze samenwerking zal ook starten in 2016. 

 

SLOTWOORD 

Zoals jullie kunnen lezen zijn wij een jonge vereniging die durft van ambities te hebben en ook de wil heeft van op een gestructureerde manier te groeien. Wij hopen dat wij eind 2018 kunnen zeggen dat we geslaagd zijn in ons opzet. We zullen er in ieder geval alles aan doen om te slagen.Pagina-einde